05-03-2024 Eider Zuiderhavenhoofd Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Zilvermeeuw met krab
Aalscholver en Zilvermeeuw
Eider ♂