27-04-2021 Steltkluten N3MP Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Ook Kemphanen, Bosruiters, Groenpootruiter, Geoorde Futen
Steltkluut (2 aanwezig)
Kemphanen