13-04-2022 Wassenaar Lentevreugd Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Nieuw: Uitkijkplateau
Grote Zilverreiger
Krooneend ♀
Paartje Krooneend
Krooneend ♂ (2)
Rietgors
Kleine Plevier
Rugstreeppad (2 gezien)
Koniks