27-12-2022 Zuiderhavenhoofd Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Drieteenstrandloper
Oeverpieper
Steenloper
Aalscholver
Zilvermeeuw
Aalscholver
Opbouw Vreugdevuur Scheveningen
Opbouw Vreugdevuur Duindorp