12-12-2022 Kleine Zwanen N3MP Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Aalscholver
Kleine Zwaan (3 ter plekke)
Kolganzen
Aan de andere kant hebben vogelaars een Kleine Topper in beeld