27-05-2021 Zevenhuizen Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Populierenbosje
Boomvalk
Torenvalk
Oeverzwaluwenwand
Slechtvalk, adult
Slechtvalk, juveniel ...
... met vliegoefeningen