01-03-2020 Koereigers Reeuwijk 01-03-2020

Op zondagmiddag naar Polder Reeuwijk langs de A12 voor twee foeragerende Koereigers.
Start diapresentatie