14-12-2020 Scheveningen ZHH Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Grote Aalscholver (ORC)
Aalscholver
Dodaars
Inntel Hotel Marina Beach
'Peter' (Tug) houdt de vaargeul open
Geringde jonge Zilvermeeuw (K.DDD) ...
... dit jaar geringd op Texel
Zwarte Kraai
Drieteenmeeuw