02-09-2020 Zevenhuizen 06-03—02-09-2020

Naar EDP - De Bonk in Zevenhuizen geweest waar drie Koereigers zijn neergestreken, als toetje een Roerdomp bij het Populierenbosje
Start diapresentatie