30-07-2020 Nieuwe Driemanspolder 30-07-2020

Veel Gele Kwikstaarten in het Noordwestelijke deel van de polder
Start diapresentatie