21-09-2021 Nieuwe Driemanspolder Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Knobbelzwanen
Kemphaan
Kemphaan en Groenpootruiter
Groenpootruiter
Watersnippen
Watersnip
Dodaars
Torenvalk
Wilde Cichorei
Geelpootmeeuw