12-06-2020 Zevenhuizen Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Eendragtspolder en Populierenbosje; Slechtvalken op HSM28, Blauwborsten, Rietzangers, Kl. Zilverreiger én ... een Visarend !
Adulte Slechtvalk
Juveniel
Adult
Juveniel
Adult kijkt omhoog, oh zit je daar ...
Juveniel
Torenvalk
Groot Kaasjeskruid
Blauwborst
Zingen kan ook op 1 poot !