19-03-2022 N3MP Fotomomenten Bert en Cobi Greve

... met o.a. Geoorde Futen en nogmaals de Grauwe Gors
Grutto
Wintertaling ♂
Verscholen Grutto
Watersnippen
Geoorde Futen (9 gezien)
Geoorde Futen
Rietgors
Grauwe Gors
Torenvalk