23-10-2022 N3MP - Westerpark Fotomomenten Bert en Cobi Greve

N3MP: de vaste Torenvalk ♀
Kleine Zilverreiger
Kleine Zilverreigers
Aalscholvers
Dodaars
Westerpark
Groene Specht