17-02-2021 Berkel Groenzoom en Wassenaar Fotomomenten Bert en Cobi Greve

In de Berkelse Groenzoom veel Pijlstaarten gezien, in W'naar Wilde Zwanen
Huismus ♂
Tinker
Grote Zilverreiger
Nieuwe Droogmaking
Kokmeeuwen op / boven het smeltende ijs
Pijlstaarten
De pijlen zijn gericht
Vrouwtje IJsbreker
Slobeenden maken een rondje